Mobilna književna rezidencija - Čelobrdo 2016. / Ahmed Burić, Pavle Ćosić, Marko Tomaš, Ana Radmilović, Brano Mandić, Barbi Marković, Vesna Tašić, Đorđe Gregović Tema: Muzej korupcije Učesnici: pisci i kolumnisti Ana Radmilović, Ahmed Burić, Brano Mandić, Marko Tomaš i, na preporuku Krokodila, Barbi Marković. Organizatori: Goran Denić, Vesna...