Dictionary of corruption (SRB)

Rečnik koji je pred Vama treba da Vas upozna s korupcijom, pojavom koja razarajuće deluje po zajednice, društva, grupe, profesije, a samim tim i po pojedince. Korupcija, kao društveno zlo, obrađena je u rečniku pojmovima čija su određenja, značenja i posledice opisane i prikazane. Obrađeni su i pojmovi bitni za borbu protiv korupcije, posebno sistemsku.

Ovaj rečnik ima prevashodno obrazovnu i preventivnu ulogu u razotkrivanju i borbi protiv korupcije. U obradi izabranih pojmova navedeni su primeri koruptivnih dela i koruptivnih rizika i uspešne borbe protiv njih. Namena rečnika, posebno upoznavanje posledica proisteklih iz koruptivnih radnji, jeste podsticanje svesti građana o tome koliko je korupcija opasna pojava ako se njome služimo ili se prema njoj ravnodušno odnosimo ili je prećutkujemo. Drugim rečima, cilj je upoznavanje građana sa svime što ova opaka pojava proizvodi, kao i podsticanje građana na aktivan odnos u borbi protiv korupcije.